december 3, 2019

Nyt forløb skal afhjælpe rygsmerter

Træningsformen GLA:D® har de sidste år ændret tilgangen til behandlingen af slidgigt i hofte og knæ. Stadig flere træner deres smerter væk, undgår operation og genvinder tabt funktionsevne. Nu tilbyder FysioDanmark Randers versionen GLA:D® Ryg, udviklet til at hjælpe mennesker med langvarige og tilbagevendende rygsmerter.

Et struktureret behandlingsforløb på 8 uger, målrettet træning og uddannelse af hver enkelt patient superviseret af uddannede fysioterapeuter. Det er rammerne for det nye koncept GLA:D® Ryg, der er sat i verden for at hjælpe de tusindvis af mennesker, som kæmper med rygsmerter i hverdagen. Hos FysioDanmark Randers har man allerede fået positive tilbagemeldinger fra de første deltagere. Fysioterapeuterne håber derfor, at flere vil prøve kræfter med det nye koncept, da alt for mange rammes af rygsmerter.
Alt for mange kæmper med ondt i ryggen


Fysioterapeuterne hos FysioDanmark Randers introducerede GLAD® Ryg i foråret. På nuværende tidspunkt har de haft over 40 rygpatienter igennem det nye forløb, og der er behov for hjælpen, da alt for mange kæmper med ondt i ryggen, fortæller fysioterapeut Cecilie Esbjerg, der er certificeret og har speciale i GLA:D®.
”Vi ser rigtig mange, der har været plaget af rygsmerter igennem lang tid. Det går hårdt ud over hverdagen og livskvaliteten, fordi vi ikke kan de samme ting, som før vi fik ondt. Gennem forløbet lærer vi deltagerne, hvorfor de har ondt og giver dem redskaberne til at afhjælpe smerterne,” fortæller Cecilie, der påpeger at det er strukturen i træningen, patientuddannelsen og trygheden hos fysioterapeuten, der gør GLA:D® til en succes.

Social, aktiv og motiverende behandling

GLA:D® Ryg foregår på hold i centeret i Mediehuset, Niels Brocks Gade 12.. Her superviserer fysioterapeuten hver enkel patient, og de fleste vil derfor opleve, at øvelserne og træningen trappes op i takt med at de bliver stærkere, smerterne mindskes og de bliver mere mobile. Dertil har det sociale element i holdtræningen en stor betydning for motivationen, frem for at skulle alene i fitnesscenteret. ”Vi hygger rigtig meget og laver spas med hinanden på holdet, det giver en helt særlig stemning og gør det sjovt at træne”, fortæller Cecilie Esbjerg.

Hjælp til selvhjælp

Princippet i GLA:D® Ryg er hjælp-til-selvhjælp. Målet er, at deltagere efter at have afsluttet forløbet forstår, årsagen til de har ondt, og hvad de selv kan gøre for at håndtere smerterne i hverdagen. Her spiller øvelser og træning en stor rolle.
”Mange tror at de skal skåne ryggen og undgå bevægelse. Men det er en misforståelse. Alle undersøgelser og erfaringer viser, at træning kan afhjælpe smerter. Mange af vores deltagere oplever bedring allerede efter de første to uger – simpelthen fordi, vi arbejder målrettet med den enkeltes problem,” fortsætter Cecilie, der oplever, at mange af deres rygpatienter ofte er inaktive og har stillesiddende arbejde.
Netop stillesiddende arbejde og inaktivitet er en af årsagerne til, at flere får længerevarende og tilbagevendende rygsmerter. En ’svag ryg’ uden muskler falder ofte sammen og så begynder smerterne. Ondt i ryggen kan også opstå i forbindelse med overbelastning eller en forkert arbejdsstilling.

Fysioterapeuterne hos FysioDanmark Randers håber derfor også, at det nye forløb kan være med til at motivere deltagerne til at fortsætte den aktive livsstil, når forløbet slutter. ”Træning og motion er den vigtigste medicin vi har – både i forhold til et godt og sundt helbred, men også som forebyggelse af smerter og livsstilssygdomme” fortæller Cecilie.

Tal for Sundhedsstyrelsen viser at omkring 880.000 danskere lever med ondt i ryggen.

Mere om GLA:D®

GLA:D® blev etableret i 2013 under Syddansk Universitet og står for ’Godt Liv med Arthrose i Danmark’. Formålet med den nye gren GLA:D® Ryg, er at give patienter viden og redskaber, der hjælper dem til højere grad af egen-håndtering, færre rygsmerter og bedre funktion på trods af smerter. GLA:D® Ryg kombinerer uddannelse og træning for patienter med længerevarende eller tilbagevendende lænderygbesvær.

GLA:D® Ryg omsætter anbefalinger fra nationale og internationale kliniske retningslinjer til et struktureret forløb. Indholdet i GLA:D® Ryg er først og fremmest baseret på den seneste videnskabelige evidens, men også på viden fra forskere, kliniske eksperter og patienter.
2018 blev 514 klinikere fra 344 klinikker uddannet. Mere end 800 patienter er ved årsskiftet i gang med et GLA:D® Ryg forløb. Læs mere om GLA:D® Ryg

Læs mere om GLAD Ryg træning i klinikken

Scroll til toppen